Mini Cig De kleinste e sigaret ter wereld
Home
Mini Cig, e sigaret
Mini Cig , ampullen
Reseller worden
Winkels
Enquête
Handleiding
Faq
Bedrijfgegevens
Contactformulier

Bestel nu! Klik hier om naar onze  webshop te gaan


Handleiding

 

Introductie

Geachte klant:

Wij danken u voor het aanschaffen van de Mini Cig.

Nu kunt u beginnen aan een gezondere levenstijl,  niet alleen voor uw zelf maar ook voor uw omgeving. U kunt de Mini Cig  gebruiken om te stoppen met roken of als alternatief voor een sigaret op plaatsen en/of gelegenheden waar roken niet is toegestaan.


Onze elektronische sigaret heeft het  CE  keurmerk en RoHS keurmerk!                                                                                                      
De nieuwe Elektronische-sigaret is niet schadelijk voor  de gezondheid van de mensen om u heen. De elektronische sigaret en de elektronische sigaar zijn uitvoerig getest, op deze producten is het CE keurmerk afgegeven waardoor U een CE-gekeurd product koopt. Roken in rookvrije ruimtes is met onze producten toegestaan, de nadelen van het “gewone” roken zijn immers niet langer aanwezig. Het “meeroken” is met       onze producten verleden tijd, dit is vooral prettig voor uw kinderen, collega’s en alle andere in Uw omgeving verkerende niet-rokers.


Gebruiksaanwijzing:

1 Laadt de batterij eerst acht uur op, door deze in de lader te steken en aan te draaien.

Het lampje gaat groen branden als de batterij vol is.

2 Verwijder vervolgens het mondstuk. Neem een nieuwe ampul en verwijder hiervan de beschermkap. Controleer of het vershoud-dopje in de beschermkap blijft en dat deze niet nog op het watje in de ampul blijft plakken.

3 Plaats de ampul op het atomizatiedeel, door deze hierin te steken en te draaien.
4 Plaats nu de batterij op het atomizatiedeel door deze hierop te schroeven. De sigaret is nu klaar voor gebruik.

 

Nicotine ampullen informatie

Mondstuk met nicotine ampul. Aan elke nieuw ampul zit een nieuw mondstuk. De nicotine ampullen worden geproduceerd met verschillende hoeveelheden nicotine al naargelang uw behoefte.

 
Er zijn 4 soorten nicotine ampullen:

16 mg High
11 mg Medium
6 mg    Low
0 mg    No

Nicotine is de stof die ervoor zorgt dat rokers verslaafd raken aan hun sigaret. Nicotine geeft de roker een kick, net als een drug. Wanneer er niet genoeg nicotine in het lichaam van een roker zit, vraagt het lichaam om meer.

Door het roken van de Mini Cig kunt u langzaam uw verslaving aan nicotine en de bijbehorende rokershandelingen afbouwen, zonder andere giftige stoffen te inhaleren.


Voorbeeld stappenplan van roker naar stoppen.

1. Rook 4 weken de hoge dosering van 16 milligram nicotine
2. Rook vervolgens 8 weken de medium dosering van 11 milligram nicotine
3. Rook nu 3 weken de low dosering van 6 milligram nicotine
4. Stop met ‘roken’ door 3 tot 5 weken de nicotinevrije ampullen te gebruiken

U kunt binnen enkele maanden uw nicotine verslaving afbouwen. De laatste weken kunt u gebruiken om langzaam uw rokershandelingen af te bouwen.


Veiligheid

Wees voorzichtig met het dragen van de Mini Cig in uw zak.

  • Houd de Mini Cig gescheiden van andere voorwerpen en voorkom botsingen.
  • Gebruik de Mini Cig niet als u een voertuig bestuurt.
  • Stel de Mini Cig niet bloot aan hoge temperaturen

 

Voorzorgsmaatregelen

  • Stop geen losse nicotine ampullen in de mond.
  • Houd de Mini Cig en ampullen weg bij kinderen.
  • De Mini Cig bevat onderdelen welke een magnetische lading hebben, dus vermijd alle contact met elektronische apparatuur en of magneten of creditkaarten.
  • Als het lampje aan de voorzijde knippert, wacht dan 15 seconden met het gebruiken van de Mini Cig.
  • Als de rookproductie en smaak mindert, vervang dan the nicotine ampul.
  • Per nicotine ampul kunt u ongeveer 200-300 keer inhaleren.

 

Oplader & batterij

De Mini Cig werkt op één lithium batterij en wordt geleverd met een oplader.

BELANGRIJK! De batterij moet voor het eerste gebruik 8 uur aan één stuk worden opgeladen, daarna zal 3- 4 uur laden toereikend zijn om de batterij volledig te laden.

De oplader is voorzien van een lampje dat rood oplicht indien de batterij geladen wordt en groen wordt indien de batterij vol is; wacht tot het lampje groen wordt en neem tussendoor de batterij niet uit de oplader.

  • als het lampje aan de voorkant van de Mini Cig blijft knipperen, laad dan de batterij.

 
LET OP

Houd de batterij tijdens het laden weg bij andere warmtebronnen.

Probeer de batterij niet te doorboren met een scherp voorwerp of de batterij te manipuleren.

 

Opmerkingen & Tips:
-Het lampje voorop de batterij gaat branden als u een trekje neemt en gaat knipperen als de batterij bijna leeg is. Hij gaat ook knipperen als u te snel, te veel trekjes achter elkaar genomen heeft.

-Het lampje is van glas en zeer breekbaar, laat de batterij daarom niet vallen. Een kapot lampje valt niet onder de garantie.

-Smaak neemt af naarmate het watje in de ampul grijzer wordt, of de trekjes die u neemt zijn niet krachtig genoeg, of de batterij is bijna leeg.

-Er komt geen rook/smaak. Verwijder het mondstuk. Het vershouddopje is misschien mee het elektronica gedeelte ingegaan, verwijder deze eventueel voorzichtig. Neem een krachtige trek rechtstreeks vanaf het middengedeelte en blaas die direct uit zonder te inhaleren. Indien er nog geen rook komt, vervang de batterij. Komt er nog steeds geen rook, dan is de elektronica waarschijnlijk kapot. Neem contact met ons op.

-Een andere mogelijkheid is dat u te diep inhaleert en u te lang wacht met uitblazen, dan is de waterdamp inmiddels opgelost en blaast u geen rook meer uit.

-U proeft weinig of niets, maar er komt wél rook.  
De ampul is voor u te licht / de ampul is uitgewerkt / uw trekjes zijn misschien niet krachtig genoeg.

-U kunt de sigaret elke keer gebruiken zonder dat u deze aan of uit hoeft te zetten. De batterij zal niet leeglopen als u de sigaret niet gebruikt. Een opgeladen batterij gaat ongeveer één ampul mee. Als de batterij 20 maal blijft knipperen moet u de batterij vervangen voor een opgeladen batterij.

-Rook de Mini Cig zoals u ook een ‘normale’ sigaret rookt(e), zodat u niet teveel nicotine binnen kunt krijgen. De Mini Cig heeft ook een beveiliging. Als u binnen 45 seconden meer dan 15 halen neemt van uw Mini Cig zal de batterij 10 keer oplichten om u te waarschuwen voor het teveel gebruik van de Mini Cig. De sigaret blijft wel de smaak afgeven in de tijd dat er even geen nicotine vrijkomt.

 

Garantie

Bij juist gebruik van de Mini Cig, gelden de volgende garantiebepalingen.

a. Op de atomizatiedeel 3 maanden
b. Op de batterij 3 maanden
c. Op de lader 3 maanden

 

Opmerking:

-         Zowel de batterij als de atomizatie gedeelte gaan ongeveer 20000 inhaleringen mee.
-         Dit produkt is een gebruiksartikel met beperkte levensduur en onderhevig aan normale  .          gebruiksslijtage.Frequentie onderhoud

De elektrische sigaret is een gebruiksartikel, dat regelmatig gereinigd moet worden om een probleemloze werking te kunnen garanderen. Hieronder wordt de werkwijze van een grote reiniging beschreven, die in de praktijk al menig ‘dode’ gedachte atomizer tot leven heeft gewekt. De procedure is snel, goedkoop en eenvoudig en zal, afhankelijk van uw situatie, waarop meer factoren van invloed zijn dan wij hier op kunnen noemen, dagelijks tot wekelijks en wellicht nog minder frequent moeten worden uitgevoerd.

Daar de e sigaret een gebruiksproduct is, dient u zelf ook de e sigaret te onderhouden door:
1. Elke dag de batterij, de lader (loskoppelen van het stroomnet eer u dit doet!) - en de atomizer schroefdraad en koper contactpunten met een propere, in reinigingsalcohol gedept, doekje schoon en droog te vegen. Hierna dient u de onderdelen 10 minuten te laten opdrogen voordat u de e sigaret terug in gebruik neemt.

2. Geregeld dient u uit te blazen aan de kant waar de atomizer vastzit aan de batterij en aan de andere kant de binnenkant van de atomizer schoon te vegen met een papieren zakdoekje. Overtollige vloeistof wordt hierdoor geabsorbeerd.

 Door de punt van een proper papieren zakdoekje in het kleine gaatje van de atomizer aan de kant waar hij vastzit aan de batterij te steken kunt u ook daar het overtollige vocht laten absorberen.

3. Mocht uw e sigaret niet meer naar behoren functioneren, ondanks reiniging, nieuwe batterijen en nieuwe ampullen kunt u het overtollige vocht uit de atomizer wegblazen door aan de kant van het mondstuk (mondstuk eerst verwijderen) in de lege atomizer gematigd sterk te blazen. Eventueel overtollige vocht zal aan de andere kant uit het kleine gaatje druppelen. Veeg daarna de twee kanten droog en schoon en plaats de batterij. Nu zult u de e sigaret terug op gang moeten trekken totdat er zich een normale rookontwikkeling voordoet. Mocht dit niet het geval zijn past u het principe van droogroken toe. Bij het droogroken trekt u rechtstreeks aan de atomizer of aan een leeg mondstuk, zonder te inhaleren, totdat er zich praktisch geen rook meer ontwikkelt. U dient tussenpozen in te lassen om de atomizer en batterij niet te warm te laten worden. Daarna schroeft u een geladen batterij op en plaatst een nieuwe ampul. Na enkele malen in gang te trekken, zal de sigaret terug goed werken. Mocht dit echter nog niet het geval zijn dan gaat u naar punt 4.

4. Neem de watten uit een lege ampul en spoel uit onder de kraan met warm water. Wring de watten goed uit totdat ze droog zijn en doe de watten terug in de ampul. Druppel heet water op de watten van de ampul en rook een paar trekjes zonder te inhaleren. Haal de watten uit de ampul en kijk of deze bruin zijn. Zijn de watten bruin, dan spoelt u deze weer en herhaalt dit proces totdat de watten niet meer verkleuren. Daarna plaatst u een nieuwe ampul en is de e sigaret klaar voor gebruik

5. Zelf resetten: Wanneer u het gevoel heeft dat uw e sigaret niet voldoende rook ontwikkeld en u de bovenstaande 4 punten heeft geprobeerd, haal dan de ampul uit de atomizer. Schroef een batterij op de atomizer en blaas op de batterij waar het LED lampje zich bevindt (er is een minuscule opening aan de zijkant van het LED lampje). U ziet nu rook verschijnen uit de atomizer kamer. De resterende vloeistof die de atomizer had dichtgeslibd wordt nu opgewarmd en verdampt. Doe dit enkele keren maar zorg ervoor dat de atomizer niet oververhit geraakt hierdoor. Daarna dient u alles proper te vegen met een papieren zakdoekje en te laten rusten vooraleer terug in gebruik te nemen.

6.In sommige gevallen kan de viscositeit (de dikte)van de vloeistof van de van de ampul de atomizer verstoppen. In dat geval neemt u een 1 ml injectienaald en spuit 0,5 ml gekookt heet water in het midden van de ampul, waardoor de viscositeit lichter wordt. Wanneer U de ampul dan terug op de e sigaret steekt en inhaleert zal de e sigaret weer normaal werken.

7. Grote reiniging

- Neem de ampul uit de atomizer. Als deze nog niet leeg is, kunt u deze indien nodig met een tissue of keukenpapiertje afnemen en in de witte beschermhuls terugstoppen, zodat deze niet uitdroogt en na de procedure weer opnieuw kan worden gebruikt.

- Schroef de batterij van de atomizer los. Neem een vochtig doekje (alcohol) en reinig de bovenkant van de batterij alsook de binnenzijde van de atomizer bij de schroefdraad waar de batterij op gaat. Pas op dat er geen vloeistof in de batterij loopt!

- Neem de atomizer met de grote opening naar boven in de hand, en sluit de onderkant af met de vinger. Vul deze met bij voorkeur reinigingsalcohol en sluit ook de bovenkant af. Schudt de atomizer enige tijd heen en weer en laat de alcohol er nu uit lopen. Herhaal dit een paar keer en spoel de atomizer met heet water.

- Laat de atomizer nu volledig drogen. U kunt dit droogproces enigszins verkorten door na reiniging een opgerolde tissue of toiletpapiertje in de atomizer te steken, en zachtjes in de achterkant te blazen. Een hele nacht goed laten drogen op de verwarming(rechtop) heeft echter de voorkeur.

- Draai na droging een (volle) batterij op de atomizer, en steek een (nieuwe) ampul in. Omdat de atomizer nu door en door droog is, zult 5 minuten moeten trekken, alvorens er opnieuw rook geproduceerd wordt, maar bij de juiste verzadiging zal uw sigaret weer functioneren als een gloednieuwe. De smaak van de alcohol zou nog kunnen aanwezig zijn maar zal na verloop van tijd verdwijnen.

Mochten er andere problemen zijn met uw atomizer, zoals niet meer warm worden / niet meer gaan gloeien, dan is er vermoedelijk inderdaad sprake van een defect en zullen wij deze uiteraard vervangen door een nieuw exemplaar.

 

       Problemen en oplossingen:

Hieronder een lijst met daarin de meest voorkomende problemen en oplossingen.

Probleem

Oorzaak

Oplossing

Waarschuwingen

De batterij knippert.

 

 

De batterij is leeg, wanneer het 20 keer knippert.

De beveiliging van de batterij treedt in werking wanneer gedurende 45 seconden meer dan 15 inhaleringen genomen zijn.

Laadt de batterij op.

Wacht een halve minuut, daarna kunt u weer verder roken.

 

 

 

 

 

Wanneer de beveiliging in werking treedt betekent dat u de e sigaret vaker gebruikt dan gemiddeld. Verminder uw gebruik.

U proeft weinig of niets, maar er komt wél rook.  

Het rubberen vershouddopje van de ampul is in de ampul terecht gekomen.

 

De ampul is voor u te licht/ is uitgewerkt/ uw trekjes zijn misschien niet krachtig genoeg.

 

 

Haal de ampul van de atomizer en verwijder het vershouddopje

 

Neem een ampul met een nieuwe en of hogere sterkte.

Neem een iets krachtiger inhalering.

 

 

 

 

Wanneer u te krachtig inhaleert werkt dit averechts.

Er komt weinig tot geen rook meer uit de e sigaret

-U inhaleert te diep en wacht te lang met uitblazen, dan is de waterdamp inmiddels opgelost en blaast u geen rook meer uit.

 

 

 

De batterij is (bijna) leeg, of

defect.

 

 

Neem een mindere diepe inhalering.

 

 

 

 

Laadt de batterij op.

Vervang de batterij.

 

 

 

 

 

 

 

-Laad de batterij de eerste keer 8 uur. Daarna volstaat een laadtijd van 3 tot 4 uur per keer.

Er is onvoldoende vloeistof in de ampul aanwezig.

Plaats een nieuwe ampul in de atomizer.

 

De contacten zijn vuil. 

Reinig de contactpunten van de batterij en de e sigaret.

Verwijder de batterijen wanneer u de e sigaret een periode niet gebruikt.

U inhaleren te krachtig.

Neem de inhalering rustig en langzaam en er zal voldoende rook geproduceerd worden.

Te hard inhaleren werkt averechts.

Er is vloeistof op de batterij gekomen.

Lekkage van de vloeistof .

Schroef de batterij eraf en veeg hem schoon Laat de atomizer drogen.

Een geringe vloeistoflekkage van tijd tot tijd is normaal en kan geen kwaad.

Het lampje brandt minder fel.

De batterij is leeg of bijna leeg of misschien kapot.

Laadt de batterij op.

Vervang de batterij.

Wanneer u uw batterijen oplaadt, is het verstandig ze nog een uur langer door te laden als het indicatorlampje groen is geworden.


De e sigaret wordt wel warm, maar rookt niet meer.

De atomizer is verstopt.

Verwijder de ampul en batterij.
Gebruik ontsmettingsalcohol, dit is verkrijgbaar bij de apotheker.
Giet een slok in de atomizer langs de kant waar de ampul zich bevindt.


Dek beide kanten af met uw vingers en goed schudden gedurende een paar minuten.
Dan dient de de atomizer uit te blazen aan de kant waar de atomizer aan de batterij vast zit
tot er niets meer uitkomt. Maak de binnenkant van de atomizer droog met een servet.

De atomizer een uur laten drogen.
Plaats de oude ampul en de batterij terug, rook er 2 minuten mee zonder te inhaleren.
Gedurende die periode komt er weinig of geen rook uit.
Plaats een nieuwe ampul.
De e sigaret behoort weer te werken.
 

 

 


Elektronische sigaret Elektronische sigaret Elektronische sigaret Elektronische sigaret Elektronische sigaret Elektronische sigaret
Elektronische sigaret Elektronische sigaret Elektronische sigaret Elektronische sigaret Elektronische sigaret Elektronische sigaret
Elektronische sigaret Elektronische sigaret Elektronische sigaret Elektronische sigaret Elektronische sigaret Elektronische sigaret
Elektronische sigaret Elektronische sigaret Elektronische sigaret Elektronische sigaret Elektronische sigaret Elektronische sigaret
Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten
Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektronische sigaretten Elektrische sigaret Elektrische sigaret Elektrische sigaret Elektrische sigaret
Elektrische sigaret Elektrische sigaret Elektrische sigaret Elektrische sigaret Elektrische sigaret Elektrische sigaret Elektrische sigaret Elektrische sigaret Elektrische sigaret Elektrische sigaret Elektrische sigaret Elektrische sigaret
Elektrische sigaret Elektrische sigaret Elektrische sigaret Elektrische sigaret Elektrische sigaret Elektrische sigaret Elektrische sigaret Elektrische sigaret Elektrische sigaret Elektrische sigaret Elektrische sigaret Elektrische sigaret
stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken
stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken stoppen met roken
elektronische sigaret elektronische sigaret elektronische sigaret elektronische sigaret sigaret
elektronische sigaret elektronische sigaret elektronische sigaret elektronische sigaret sigaret
elektronische sigaret elektronische sigaret elektronische sigaret elektronische sigaret sigaret
elektronische sigaret elektronische sigaret elektronische sigaret elektronische sigaret sigaret
elektronische sigaretten elektronische sigaretten elektronische sigaretten elektronische sigaretten
elektronische sigaretten elektronische sigaretten elektronische sigaretten elektronische sigaretten
elektronische sigaretten elektronische sigaretten elektronische sigaretten elektronische sigaretten
elektronische sigaretten elektronische sigaretten elektronische sigaretten elektronische sigaretten
elektronische sigaretten elektronische sigaretten elektronische sigaretten elektronische sigaretten
Ruyan
Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan Ruyan  ruyan ruyan
supersmoker
supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker
supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker supersmoker
elektrische sigaretten
elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten elektrische sigaretten
elektrische sigaretten


Mini Cig, elektronische sigaret, elektrische sigaret, e sigaret, mini sigaret | info@elektronische-sigaretten.com